۱۴۰۰ چهارشنبه ۶ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ سه شنبه ۳۰ خرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ جمعه ۶ دي   

دکتر احمد خسروی

استادیار پژوهشی انگل شناسی پزشکی

khosraviam@yahoo.com