۱۴۰۰ چهارشنبه ۶ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ سه شنبه ۳۰ خرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ جمعه ۶ دي   

دکتر ایرج شریفی

استاد ممتاز انگل شناسی پزشکی

iraj.sharifi@yahoo.com