۱۴۰۰ چهارشنبه ۶ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ دوشنبه ۶ ارديبهشت  

مرکز تحقیقات لیشمانیوز توانست در تاریخ  اصولی  ۹۲/۲/۲۳ موافقت اصولی تشکیل را از شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور دریافت نماید.