۱۴۰۰ پنج شنبه ۷ بهمن
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ سه شنبه ۳۰ خرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ جمعه ۱۱ مهر   

دکتر مریم حکیمی

دکتری پژوهشی انگل شناسی پزشکی

hakimiparizi@yahoo.co.uk


 

دکتر مهشید السالدات مصطفوی

دکتری پژوهشی انگل شناسی پزشکی

ms_mostafavi@yahoo.com


 

احسان سالارکیا

کارشناس ارشد زیست شناسی

salarkiya@gmail.com