۱۴۰۰ پنج شنبه ۷ بهمن
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ سه شنبه ۳۰ خرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ يکشنبه ۴ مهر   

دکتر ایرج شریفی

استاد ممتاز

دکتری تخصصی انگل شناسی پزشکی

E-mail: iraj.sharifi@yahoo.com

علم سنجی

 

 

 

دکتر سعیده فرج زاده

استاد

متخصص بیماری های پوست کودکان

E-mail: safaderm@yahoo.com

علم سنجی

 

 

 

دکتر رضوان امیری

استادیار

دکتری تخصصی پوست و مو

E-mail: hamiddaneshvar@hotmail.com

علم سنجی

 

 

دکتر شهریار دبیری

استاد

دکتری پاتولوژی

E-mail: dabiri12@yahoo.com

علم سنجی

 

 

دکتر پیام خزائلی

استاد

دکتری تخصصی فارماسیوتیکس

E-mail: pkhazaeli@yahoo.com

علم سنجی

دکتر پویا قاسمی نژاد

استادیار

دکتری تخصصی انگل شناسی پزشکی

E-mail: p_almani@kmu.ac.ir

علم سنجی

 

 

 

دکتر محمد رضا افلاطونیان

استادیار

دکتری تخصصی بهداشت عمومی

E-mail: maflatoonian@yahoo.com

علم سنجی

 

 

دکتر حمید شریفی

دانشیار

دکتری تخصصی اپیدمیولوژی

E-mail: sharifihamid@yahoo.com

علم سنجی

 

 

دکتر زهرا بابایی

دانشیار

دکتری تخصصی انگل شناسی پزشکی

E-mail: zbabaei@kmu.ac.ir

علم سنجی

 

 

دکتر بهارک اختردانش

دانشیار

دکتری بیماری های داخلی دامپزشکی

E-mail: bakhtardanesh@yahoo.com

علم سنجی