۱۴۰۰ پنج شنبه ۷ بهمن
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ سه شنبه ۳۰ خرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ يکشنبه ۴ مهر   

دکتر ایرج شریفی

استاد ممتاز

دکتری تخصصی انگل شناسی پزشکی

E-mail: iraj.sharifi@yahoo.com

 

 

 

دکتر حمید دانشور

دانشیار

دکتری تخصصی ایمنوپارازیتولوژی

E-mail: hamiddaneshvar@hotmail.com

 

 

دکتر سیمین شمسی میمندی

استاد

متخصص بیماری های پوست

E-mail: iraj.sharifi@yahoo.com

 

 

دکتر سعیده فرج زاده

استاد

متخصص بیماری های پوست کودکان

E-mail: safaderm@yahoo.com

 

 

دکتر شهریار دبیری

استاد

دکتری پاتولوژی

E-mail: dabiri12@yahoo.com