۱۴۰۰ پنج شنبه ۷ بهمن
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ سه شنبه ۳ دي   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ دوشنبه ۶ ارديبهشت   

نحوه آدرس دهی مقالات مرکز به صورت زیر می باشد

مرکز تحقیقات لیشمانیوز ، دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان، ایران

Leishmaniasis Research Center, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran