۱۴۰۰ پنج شنبه ۷ بهمن
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ چهارشنبه ۴ دي   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ چهارشنبه ۴ دي   
  • بیوسنتز میکروبی نانوذرات طلا با استفاده از سویه های بالینی
  • بررسی تاثیر ضدلیشمانیایی لوامیزول به تنهایی و ترکیب شده با گلوکانتیم بر روی پروماستیگوت ها و اماستیگوت های لیشمانیا تروپیکا (سویه استاندارد و مقاوم بالینی) به صورت تجربی
  • بررسی تاثیر نانوذرات نیکل و نقره سنتنز شده به روش بیولوژیکی روی پروماستیگوتها و آماستیگوتهای سویه های ایرانی لیشمانیا تروپیکا و لیشمانیا ماژور