۱۴۰۰ پنج شنبه ۷ بهمن
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ دوشنبه ۶ بهمن   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ دوشنبه ۶ ارديبهشت   

اولویت ها

  • شناسایی الگوی بیماری لیشمانیوز کشور از طریق مطالعات اپیدمیولوژیکی و تحقیق در زمینه درمان‌های نوین و داروهای جایگزین برای درمان بهتر بیماران.
  • ارتقاء سطح کیفی خدمات در رابطه با بیماری لیشمانیوز در منطقه و کشور
  • مشارکت و برگزاری کارگاه‌های آموزشی و شرکت موثر در کنگره های ملی و بین المللی
  • دستیابی به دانش نوین و بومی سازی آن‌ها
  • ارتقای آگاهی جامعه در خصوص تحقیقات انجام شده در مرکز
  • مشارکت و همکاری با مراکز تحقیقاتی داخل و خارج کشور و انعقاد تفاهم نامه با آنها در زمینه بیماری لیشمانیوز
  • تلاش برای شبکه سازی ملی و استفاده از فضای مجازی در زمینه تحقیقاتپیرامون بیماری لیشمانیوز
  • تلاش جهت ایجاد پژوهشکده ای با تجمیع مراکز مشابه در دانشگاه و منطقه

گرایش پژوهشی

شناسایی الگوی بیماری لیشمانیوز کشور از طریق مطالعات اپیدمیولوژیکی و تحقیق در زمینه درمان‌های نوین و داروهای جایگزین برای درمان بهتر بیماران.