۱۴۰۰ پنج شنبه ۷ بهمن
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ دوشنبه ۶ ارديبهشت   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ دوشنبه ۶ ارديبهشت   

مرکز تلاش می‌نماید تا با استفاده از توان اعضای هیئت علمی، پژوهشگران و کارکنان، بستر مناسبی جهت ترغیب، جذب و بکارگیری محققین در زمینه بیماری لیشمانیوز فراهم نمایند و با بهره‌گیری از مستندات علمی و برمبنای تفکر آموزشی جامعه نگر، در جهت ارتقاء سلامت مردم استان کرمان و ایران گام‌های بلندی بردارد.