۱۴۰۰ پنج شنبه ۷ بهمن
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ چهارشنبه ۴ دي   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ چهارشنبه ۴ دي   
  • ارزیابی عوامل خطر مرتبط با فرم های عدم پاسخ به درمان و بهبود یابنده لیشمانیوز پوستی نوع شهری در کانون های اصلی جنوب شرقی ایران
  • بررسی عوامل موثر بر بهبودی و عدم بهبودی درمان با گلوکانیم با دو روش تزریق موضعی و عضلانی در مراجعین به مرکز اختصاصی درمان لیشمانیوز پوستی کرمان               
  • بررسی گونه های عامل لیشمانیوز پوستی دراستان کرمان به روش PCR High-resolution melting در سال 1394
  • بررسی اثر عصاره چند گیا ه دارویی (استبرق ،مازو و توتون ) بر روی آماستیگوتهای لیشمانیا تروپیکا به صورت برون تنی